Mavi Özel Eğitim Platformu
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Karma Okul Eğitimi
Proje Açıklaması

2017 yılında Türk Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Mavi Platform projemize, özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın, ailelerinin ve öğretmenlerinin; ücretsiz bir şekilde kullanabileceği, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş “Özel Eğitim Müfredatının Amaç ve Kazanımlarının” tamamını içeren bir eğitim materyali ülkemizde yoktur. Projemiz kapsamında tüm bu amaç ve kazanımları barındıran; etkileşimli eğitim içerikleri, film, animasyon, oyun ve sesler ile desteklenmiş eğitim imkânları sunan bir eğitim portalı hazırlanması hedeflenmektedir.

Bu öğrencilere uygulanacak müfredat programı ve kazanımlar; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Ancak aynı netlik eğitimlerde kullanılacak araç-gereçler, ders materyalleri ve kaynaklar için geçerli değildir. Örgün eğitime dâhil olan her öğrencinin ders kitapları M.E.B. tarafından ücretsiz verilmektedir. Derslerde kullanılan eğitim materyallerinin standartları belirlidir. Eğitim araç-gereçleri ve materyalleri konusunda belirli standartların olmayışı 3.5 milyon özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğu olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu projeyi hazırlama gerekçemiz; yukarıda ifade ettiğimiz sorunun çözümüne yönelik olarak; isteyen tüm öğretmen, idareci, veli ve öğrencinin kolayca ulaşabileceği bir destek eğitim materyali hazırlayabileceğimize olan inancımızdır.

Dezavantajlı ve engelli kişilerin eğitimine odaklanmış, çok sayıda yenilikçi uygulamaları içeren projemiz; Avrupa düzeyinde eğitimciler arasında işbirliği, yenilikçi yaklaşımlar, farklı deneyimlerin alışverişi, dil becerilerinin arttırılması, engellilerin ve dezavantajlı grupların eşitsizliklerinin azaltılması vb. konuları içeren bir stratejik ortaklık projesidir. Tüm bu sebeplerden dolayı projemiz Avrupa Boyutunda ve Uluslararası olarak hazırlanmıştır.

Proje Detayları
Proje Süresi24 Ay
Proje Durumu