Paydaş, kültürü ve sanatı paylaşır. Hakkımızda

Paydaş, ortak paydada buluşan eğitimcilerin ve eğitime gönül verenlerin gücüyle 2014 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür .

Paydaş; sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler üreterek bireylerin bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olur.

Paydaş, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduracak atölyeler kurarak, gençlerin sosyal  yaşamda etkin rol almasını amaçlar.

Paydaş;gençlerin yaşadıkları çevreye ve topluma duyarlı ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak, kendilerine sağlanan imkân ve fırsatlardan farkında olarak, gelecekteki rollerinin ve görevlerinin bilincinde yetişmelerini ve en önemlisi de arkadaşlığı, paylaşmayı geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Gençlerin güven ve olanak verildiğinde neler başarabileceklerini çalışmalarıyla ve projeleriyle her geçen gün kanıtlayan derneğimiz; bugün de gençler başta olmak üzere; kadınlardan çocuklara, engellilerden, çevresel konulara kadar birçok alanda ve farklı hedef gruplarla çalışmalar yürütmektedir. Derneğimiz, olumsuzlukları değiştirmeye, insanlara yardımcı olmaya çalışan güzel insanlarla, gönüllülerle hareket etmektedir.

Gençlerin AB gençlik programıyla tanışabilmesi ve toplumda belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda projelerini gerçekleştirmeleri için deneyimli kolaylaştırıcılar desteğiyle gerçekleşen çalışmalara sizlerde katılabilirsiniz.

Derneğimizin hazırladığı eğitimcilere ve gençlere yönelik dönemsel; Sosyal Haklar, Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, Girişimcilik ve Proje Yönetimi gibi eğitimlerinin yanı sıra ulusal ve uluslar arası eğitimlerden haberdar olarak, bunlara da katılma şansını yakalayabilirsiniz.

Geleceğin liderleri olmanın yanı sıra, bugünün de paydaşları olan gençlerin; yönetimde aktif katılımlarının sağlanması ve söz sahibi olmalarına yönelik çalışmaları ifade eden gençlik politikaları; çeşitli atölye çalışmaları, eğitimler ve saha çalışmalarından oluşuyor

Bünyemiz içerisindeki deneyimli kolaylaştırıcılarımızla sağladığımız eğitimci ve gençlere yönelik etkinlik ve eğitimlere  sizler de katılabilirsiniz.

Paydaş, başta Zonguldak olmak üzere Türkiye’deki bütün gençlere ve eğitimcilere yönelik çalışmalar yapmaktadır. Onlara birbirleri arasında bilgi, deneyim ve fikir alışverişlerini destekleyecek proje, atölye, eğitim ve kurs gibi etkinlikleri ücretsiz gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır

Derneğimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, kendi ilke ve değerlerimiz ışığında valililik, belediye, il müdürlükleri gibi kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar ve çalışmalar geliştirilir. Fakat bu ortaklıklar, çalışma süresiyle kısıtlı ve hedef odaklıdır. Bir kurumun ya da kuruluşun etki alanına girdiğimiz; yönetimi altında yer aldığımız anlamına gelmemektedir.Paydaş, bağımsızlığını gönüllülerinden ve gönüllü olarak yaptığı çalışmalardan alır.

Dernek gerçekleştirdiği çalışmalarda gönüllülerinin ve hedef kitlesi olan gençlerin; kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlarken aynı zamanda yapılan çalışmalarla arkadaşlık bağlarına katkıda bulunur.

Dernek, yaptığı çalışmalarda başta Zonguldak olmak üzere ulusal ve uluslararası konularda sorumluluk bilinci dahilinde gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Toplumsal huzuru ve kalkınmayı desteklemek amacıyla, projeler, faaliyetler ve çalışmalar gerçekleştirir.

Dernek, çalışmalarında ve faaliyetlerinde dil, kültür, din, ırk, siyasi görüş ve farklı geçmişlerden gelen katılımlara açık ve saygılı olmayı ilke edinmiştir. Derneğimiz çalışmalarına katılan, destek veren, tüm gönüllülerinden bu ilkeyi benimsemelerini ve sürdürmelerini istemektedir.

VELHASIL….

Paydaş; sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler üreterek bireylerin bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olur.

Paydaş; eğitimcilerimizi, gençlerimizi bir araya getirerek aynı amaçta olan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yol almayı hedefler.

Paydaş; topluma fayda sunan çalışmalar üreterek bireylerin okuma, araştırma, iletişim kurma ve proje üretme becerilerini arttırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlar.

Paydaş, milli değerlerden yola çıkarak evrensel değerlere ulaşabilmek için kültürü ve sanatı paylaşır.

hakkimizda

Proje

Seminer

Toplantı

Seyahat