Icare4all.org Projesi

Haberler

Avrupa Birliği desteği ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen “icare4all.org” projesi kapsamında 3-4 Ağustos tarihlerinde Ankara’da eğitim programına Zonguldak’tan Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği katıldı. Toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek ve iş birliği imkanlarını geliştirmek için ORSAM(Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) tarafından Avrupa Birliği’nin desteği ile sürdürülmekte olan “icare4all.org“projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Projeye Zonguldak’tan katılan Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Önder Küçüköner şu bilgileri verdi:” Ankara’da gerçekleştirilen eğitim programının kapsamı birlikte yaşama kültürünü tehdit eden radikalleşme tehdidi ile mücadele sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla toplumsal farkındalığı arttırmak ve etkin politikalar geliştirmek için network oluşturmaktı.Eğitim kapsamında konuya ilişkin güncel durum değerlendirmesi yapıldı, başarılı örnek uygulamalar paylaşıldı ve alana ilişkin proje yazma konulu eğitimler verildi.Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ;proje yazımı, etkin proje uygulaması, radikalleşme ile olası mücadele yöntemleri ve STK ların bu noktada oynayabileceği rollere dair fikir alışverişinde bulundu.Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’ne, eğitimler sunan Dr. Öğr. Üyesi Göktuğ Sönmez’e ve Dr. Ejder Yelken’e çok teşekkür ederiz.Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği olarak böylesine önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlara iştirak edip derneğimizin potansiyelini arttırarak bölgemize ve ülkemize olumlu anlamda katkı sunmayı amaçlıyoruz. “