Avrupa Gönüllü Hizmeti AGH

Avrupa Gönüllü Hizmeti; istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği‘nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

AGH öncelikle farklı bir kültürü ve dillerini öğrenme fırsatı yaratır. Yabancı bir ortamda aile ve arkadaşlarından uzakta uzunca bir süre (12 aya kadar) bulunmak gençler için ciddi bir tecrübe olabilir. Farklı bir kültürü tanırken aynı zamanda kendi kültürünü tanıtma şansını da yakalayabilir. Ayrıca katılımcılar gönüllü hizmet sonrasında yaygın eğitim sürecini belgeleyen, kişisel öğrenme sürecini detaylandırabileceğiniz Youthpass adında ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifikası almaya hak kazanırlar.